Vandskræppe

afJørgen Steen

Latinsk navn: Rumex hydrolapathum
Engelsk navn: Great water dock
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Pileurtordenen
Familie: Syrefamilien

Vandskræppe er en temmelig almindelig sumpplante, der vokser i mose og på enge.

Kendetegn
Vandskræppe har kraftige og oprette stængler med store, lancetformede blade. Bladene er bleggrønne på undersiden. Plantens blomsterstand er en grenet top med adskilte blomsterkranse. Der er 6 blomster i hver krans. Blomsterne er grønlige.

Fakta
  • Voksesteder: Sø og vandløb
  • Flerårig
  • Højde: ca. 100-200 cm
  • Rod: Jordstængel
  • Blade: Lancetformede
  • Blomstrer: Juni-august
  • Frugt: Nød
Vidste du det?
?
Vandskræppe - Ranunculus peltatus - Great water dock