Strandmælde

afJørgen Steen

Latinsk navn: Artemisia maritima
Engelsk navn: Grassleaf orache
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Nellikeordenen
Familie: Salturtfamilien

Strandmælden er almindelig i Danmark, hvor den vokser ved kysten på strandbredder, tangvolde og i strandrørssumpe.

Stængel og blade
Urten har en opret, furet og grenet stængel, der normalt er rødlig forneden, men ellers grøn. Bladene er kødede og linie- eller lancetformede med svagt tandet eller hel rand. De øvre blade har ingen stilke, mens de nedre har korte stilke.

Blomster
Strandmældens blomster er grønlige og ret uanselige. De sidder i små nøgler i lange, grenede aks. Hver blomsteraks består enten udelukkende af hun- eller hanblomster. Blomsteraksene  har desuden blade ved grunden. Se billede af strandmældens blomst her.

Fakta
  • Voksesteder: Kyst og hav
  • Sommer-enårig
  • Højde: 25-80 cm
  • Rod: ?
  • Blade: Lancet- eller linieformede
  • Blomstrer: Juli-september
  • Frugt: Nød med 1 frø
Vidste du det?
Strandmældes hunblomster er nøgne med sammenvoksede, trekantede dækblade eller skæl rundt om frugtknuden. Hanblomsterne har derimod normalt 5 blosterblade og 5 støvdragere.
Strandmælde - Atriplex littoralis - Grassleaf orache