Lådden dueurt

afJørgen Steen

Latinsk navn: Epilobium hirsutum
Engelsk navn: Great willowherb
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Myrteordenen
Familie: Natlysfamilien

Lådden dueurt er almindelig i hele Danmark, dog med undtagelse af Vestjylland. Urten vokser i grøfter, moser, kildevæld, langs vandløb og ved sø- og åbredder. Dueurten vokser desuden ofte i tætte bestande i rørsumpe.

Stængel og blade
Lådden dueurt er en kraftig plante med en lådden, opret stængel. Bladene er lådne og lancetformede med en savtakket kant. De sidder parvis modsat (overfor hinanden).

Blomster
Dueurtens blomster er rosenrøde eller lilla og består af 4 kronblade samt en aflang og forlænget blomsterbund, der ligner en stilk. Blomsterne sidder i klaser og bestøves især af bier.

Fakta
  • Voksesteder: Sø og vandløb
  • Flerårig
  • Højde: 70-150 cm
  • Rod: Underjordiske udløbere
  • Blade: Lancetformede/elliptiske
  • Blomstrer: Juli-september
  • Frugt: Kapsler med uldhårede frø
Vidste du det?
Lådden dueurts frugter er aflange, smalle frøkapsler, som er lådne. Når frøene er modne, åbner kapslerne sig på langs og ruller de 4 klapper op. Frøene har desuden lange uldhår og spredes med vinden.
Lådden dueurt - Epilobium hirsutum - Great willowherb