Latinsk navn: Hydrocharis morsus-ranae
Engelsk navn: Common Frogbit
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Frøbidordenen
Familie: Frøbidfamilien

Frøbid er en ret sjælden vandplante i Danmark. Den findes i tørvegrave, søer, grøfter, åer, damme og vandhuller, hvor den vokser på lavt vand.

Blade
Bladene er nyreformede og sidder sammen i såkaldte rosetter med udløbere. Undersiden er rødlig med stilke. Bladene flyder i vandoverfladen, men planten er rodfæstet til bunden med lange rødder.

Blomster og frugter
Urten har hvide blomster med tre kronblade, der sidder på tynde stilke og er hævet over vandet. Blomsterne er enten hanlige eller hunlige og bestøves af insekter. Frugterne bær, men de udvikles meget sjældent her i landet. Planten formerer sig derimod vegetativt (se vidste du det).

Frøbid - Hydrocharis morsus-ranae - Common Frogbit
Fakta
  • Voksesteder: Sø og vandløb
  • Flerårig
  • Rod: Udløbere
  • Blade: Nyreformede
  • Blomstrer: Juli-august
  • Frugt: Bær
Vidste du det?
Om efteråret danner frøbid vinterknopper, som flyder til bunds og overvintrer. Resten af planten dør. Til foråret stiger vinterknopperne igen op til vandoverfladen og bliver til nye planter. Planten formerer sig desuden næsten udelukkende med udløbere og vinterknopper, der spredes med vandfugle.