Almindelig torskemund

afJørgen Steen

Latinsk navn: Linaria vulgaris
Engelsk navn: Common toadflax
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Læbeblomstordenen
Familie: Maskeblomstfamilien

Almindelig torskemund forekommer hyppigt på tør og sandet jord i det meste af Danmark. Planten vokser på strandvolde, marker, overdrev samt i klitter, vejkanter, grøftekanter og grusgrave. Planten formerer sig desuden ved rodskud og kan danne tætte bevoksninger.

Stængel og blade
Almindelig torskemund er en rank og opret urt med spredte, ustilkede blade, der er smalle, glatte og blå- eller grågrønne.

Blomster og frugter
Planten har store blomsterklaser med gule blomster, der er op til 3 cm lange. Blomsterne er maskeformede med orange maske og en lang, spids spore med nektar. Nektaren tiltrækker honningbier og humlebier, der bestøver blomsterne. Urtens frugter er kapsler med sorte frø, som spredes med vinden.

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land, Kyst og hav
  • Flerårig
  • Højde: 15-50 cm
  • Rod: ?
  • Blade: Lancet-/linieformede
  • Blomstrer: Juli-september
  • Frugt: Kapsel
Vidste du det?
Planten kaldes 'torskemund', fordi blomsterne ligner en torskemund, når man trykker dem på siderne. Desuden kan blomsternes lange spore minde om torskens følsomme skægtråd (se torsk).
Almindelig torskemund - Linaria vulgaris - Common toadflax