Latinsk navn: Salicornia europaea
Engelsk navn: Saltwort
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Nellikeordenen
Familie: Salturtfamilien

Almindelig salturt eller kveller er almindelig i det meste af Danmark, dog ikke på Bornholm. Urten tåler og kræver meget salt, og den vokser på strandenge, strandbredder, kystnære mudderflader og i Vadehavet. Planten danner ofte store bevoksninger og binder slikket og dyndet ved kysterne.

Stængel, blade og blomster
Almindelig salturt er en lav urt, der er tydeligt leddelt. Stænglen er kødet og grenet med skælformede blade, der sidder parvis modsatte (overfor hinanden) ved stænglens led. Bladene er nærmest sammenvoksede. Blomsterne sidder tre sammen indsænket i stænglen ved leddene. Planten er  rødlig under blomstringen, men ellers græs- eller blågrøn.

Fakta
  • Voksesteder: Kyst og hav
  • Sommer-enårig
  • Højde: 5-20 cm
  • Rod: ?
  • Blade: Skælformede
  • Blomstrer: August-september
  • Frugt: Nød med 1 frø, modnes september-oktober
Vidste du det?
Almindelig salturt kan spises.
Almindelig salturt - Salicornia europaea - Saltwort