Latinsk navn: Lysimachia vulgaris
Engelsk navn: Yellow loosestrife
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Lyngordenen
Familie: Myrsinaceae

Almindelig fredløs er almindelig udbredt i hele Danmark. Planten vokser på fugtig jordbund i skove, moser, grøfter og ved sø- og åbredder. Urten danner ofte tætte bestande i rørsumpen.

Stængel og blade
Almindelig fredløs har en opret, dunhåret stængel og spidse blade. Bladene er også dunhårede på undersiden. De sidder parvist modsatte eller 3-4 sammen i kranse.

Blomster og frugter
Urtens blomster sidder i en stor grenet top. Blomsterne er store og hjulformede med 5 gule kronblade. Frugterne er kapsler, der åbner sig med 5 klapper. Inden i kapslerne er der en masse frø, som spredes ved hjælp af vinden.

Fakta
  • Voksesteder: Sø og vandløb
  • Flerårig
  • Højde: ca. 50-100 cm
  • Rod: Jordstængel med udløbere
  • Blade: Lancetformede/elliptiske
  • Blomstrer: Juni-august
  • Frugt: Rund kapsel
Vidste du det?
Almindelig fredløs kan bruges til at farve uld med. Bladene farver gult og roden farver brunt. Desuden blev planten tidligere anvendt i medicin.
Almindelig fredløs - Lysimachia vulgaris - Yellow loosestrife