Latinsk navn: Utricularia vulgaris
Engelsk navn: Greater bladderwort
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Læbeblomstordenen
Familie: Blærerodfamilien

Almindelig blærerod er ret sjælden og findes kun spredt rundt i landet. Planten vokser i lavvandede søer, damme, tørvegrave og rolige vandløb. Den danner ofte tætte bestande.

Stængel, blade og blomster
Planten har lange stængler og meget findelte blade med ca. 3 mm lange fangstblærer og torne. Blomsterne er store og smørgule. De hænger i klaser over vandet på en brunlig, opret stængel, der er 10-30 cm. lang.

Vækst
Almindelig blærerod formerer sig både ved at frøene spredes og vegetativt v ed hjælp af særlige vinterknopper. Vinterknopperne dannes i spidsen af skuddene. Knopperne overvinter i vandet i dyndet, hvorimod resten af planten dør. Det følgende forår danner knopperne nye planter.

Fakta
  • Voksesteder: Sø og vandløb
  • Flerårig
  • Højde: 20-100 cm
  • Svømmer frit i vandet
  • Blade: Kamdelte/fjersnitdelte
  • Blomstrer: Juni-august
  • Frugt: Kapsel
Vidste du det?
Almindelig blærerod er en insektædende plante, der skaffer sig næring ved at fange dafnier og andre smådyr med sine fangstblærer. Fangstblærerne åbner sig hurtigt, når føletrådene registrerer et bytte. Derved opstår et undertryk, og byttet suges ind i fangstblærerne, hvor det opløses af enzymer.
Almindelig blærerod - Utricularia vulgaris - Greater bladderwort