Skip to main content
Af Jørgen Steen

Stor skjaller

Latinsk navn: Rhinanthus serotinus
Engelsk navn: Greater yellow-rattle
Tysk navn: Grosser Klappertopf
Svensk navn: Höskallra
Norsk navn: Storengkall
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Maskeblomstordenen
Familie: Gyvelkvælerfamilien

Stor skjaller er en enårig plante med lysegule blomster, som blomstrer fra maj til august. I Danmark vokser stor skjaller især i fuld sol på let kalkholdig og næringsfattig jord. Planten er almindelig på enge og strandenge, i klitter og heder og som ukrudt i kornmarker.

Blade, blomster og frugter
Bladene er lancetformede med grove tænder. Oversiden er mørkegrøn, og undersiden er lysegrøn. Blomsterne er samlet i toppen af stænglerne. De enkelte blomster er 5-tallige med oppustet bæger. Kronbladene er gule og sammenvoksede til et langt kronrør med violette tænder. Frugterne er kapsler med mange vingede frø.

 • Stor skjaller © Kirsten Hjørne
  Stor skjaller © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Voksesteder: Åbne land, mose, eng
  • 40 cm høj
  • Enrårig
  • Spredes med frø
  • Blomstrer i maj-august
  • Frugt: Kapsel med vingede frø

  Vidste du det?

  Stor skjaller er en halvsnylter, dvs. plantens rødder trænger ind i rødderne hos græsser og kornafgrøder og snylter på vand, mineraler og gødning fra værtsplanterne.

  Fakta

  • Voksesteder: Åbne land, mose, eng
  • 40 cm høj
  • Enrårig
  • Spredes med frø
  • Blomstrer i maj-august
  • Frugt: Kapsel med vingede frø

  Vidste du det?

  Stor skjaller er en halvsnylter, dvs. plantens rødder trænger ind i rødderne hos græsser og kornafgrøder og snylter på vand, mineraler og gødning fra værtsplanterne.

  Aktivitetsark

  Læs om stor skjaller
  Stor skjaller find
  Stor skjaller bestem