Latinsk navn: Solea solea
Engelsk navn: European plaice
Klasse: Fisk
Orden: Fladfisk
Familie: Tunger

Tunger er almindelige i de danske farvande. Tunger er bundfisk, der lever på blød sand- eller mudderbund i 0-150 meters dybde. Fisken lever ofte nedgravet om dagen med højresiden opad, og den jager så om natten. Tungerne overvintrer på dybt og lunt vand uden at spise.

Kendetegn
Tunger er ovale og langstrakte fladfisk. Fisken er højrevendt, hvilket vil sige, at begge øjne sidder på fiskens højre side. Højresidens farve kan variere, men den er ofte gråbrun eller gulbrun med pletter. Venstresiden er hvid. Fisken har desuden skægtråde og en meget skæv mund. Hunnerne er normalt størst.

Føde
Tungen lever af forskellige bunddyr som orme, små krebsdyr, muslinger og fiskeyngel.

Tunge - Pleuronectes platessa - Lemon sole
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 60 cm
  • Vægt: Op til 3 kg
  • Æg: Op til 150.000
  • Gyder: April-juli
  • Bliver kønsmoden efter 3-5 år
  • Max levealder: 27 år
Vidste du det?
Tunger gyder i de frie vandmasser. Æggene er pelagiske (dvs., de flyder frit rundt i vandet) og klækkes efter ca. 10 dage. De små larver lever også pelagisk og forvandles først til højrevendte fladfisk efter ca. 2 måneder. De små tunger søger derefter ned på bunden på lavt vand.