Af Jørgen Steen

Tyklæbet multe

Latinsk navn: Mugil chelo
Engelsk navn: Mullet
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Mugilidae

Tyklæbet multe er efterhånden blevet ret almindelig i Danmark om sommeren. Multen lever i småstimer på helt lavt vand langs vore kyster. Den kan også trives i brakvandsområder og i vandløb med adgang til havet.

Kendetegn
Den tyklæbede multe er en rund og aflang fisk, der kan kendes på den tykke og vortede overlæbe. Fisken er desuden sølvskinnende med store skæl. Ryggen er blålig eller grå, og bugen er hvid. Den forreste rygfinne har pigstråler.

Føde
Tyklæbede multer lever af alger, plankton, bundplanter og forskellige smådyr som krebsdyr og snegle. Fisken finder føden mellem sten og planter og filtrerer det fra vandet med et tæt gællegitter, der sidder i svælget.

 • Tyklæbet multe © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Tyklæbet multe © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde: Op til 90 cm
 • Vægt: Op til ca. 5 kg
 • Bliver kønsmoden efter 3-4 år

Vidste du det?

Multer kræver ret lunt vand for at formere sig, så den tyklæbede multe yngler kun sjældent eller aldrig ved de danske kyster. Multens små larver flyder frit rundt i vandet.

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde: Op til 90 cm
 • Vægt: Op til ca. 5 kg
 • Bliver kønsmoden efter 3-4 år

Vidste du det?

Multer kræver ret lunt vand for at formere sig, så den tyklæbede multe yngler kun sjældent eller aldrig ved de danske kyster. Multens små larver flyder frit rundt i vandet.

Aktivitetsark

Læs om tyklæbet multe
Tyklæbet multe læs og skriv
Tyklæbet multe mal og gæt
Tyklæbet multe tegn

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.