Af Jørgen Steen

Ålekvabbe

Latinsk navn: Zoarces viviparus
Engelsk navn: Viviparous eelpout
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Ålekvabber

Ålekvabben er en meget almindelig fisk i Danmark. Den lever på ret lavt vand langs kysterne og i fjorde. Den kan også trives i brakvand. Ålekvabben lever på havbunden, hvor den søger føde, når den glider rundt på sine brystfinner mellem ålegræs, alger og tang. Ålekvabber lever for det meste skjult.

Kendetegn
Ålekvabber er langstrakte fisk med lang, sammenvokset ryg-, hale- og gatfinne, små bugfinner og meget store brystfinner. Farven kan variere meget fra grønlig til mørkebrun eller gullig. Fisken har desuden mørkere pletter og tværbånd over ryggen og på siderne.

Føde
Ålekvabbens føde består af krebsdyr, orme, snegle og muslinger.

 • Ålekvabbe © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Ålekvabbe © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde: Op til 50 cm
 • Vægt: Op til ca. 1 kg
 • Parring: August-september
 • Drægtighed: Ca. 4 måneder
 • Kuldstørrelse: 30-400 unger
 • Ungers længde: 35-55 mm
 • Kønsmodne efter 1-2 år

Vidste du det?

Ålekvabbernes formering er ganske speciel. Hannen leder sæden ind i hunnen via en lille hudtap, der sidder ved kønsåbningen. Æggene befrugtes og modnes inde i hunnen, der svømmer drægtig rundt i op til 4 måneder. Herefter føder hunnen op til 400 levende, små ålekvabber.

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde: Op til 50 cm
 • Vægt: Op til ca. 1 kg
 • Parring: August-september
 • Drægtighed: Ca. 4 måneder
 • Kuldstørrelse: 30-400 unger
 • Ungers længde: 35-55 mm
 • Kønsmodne efter 1-2 år

Vidste du det?

Ålekvabbernes formering er ganske speciel. Hannen leder sæden ind i hunnen via en lille hudtap, der sidder ved kønsåbningen. Æggene befrugtes og modnes inde i hunnen, der svømmer drægtig rundt i op til 4 måneder. Herefter føder hunnen op til 400 levende, små ålekvabber.

Aktivitetsark

Læs om ålekvabbe
Ålekvabbe læs og skriv
Ålekvabbe mal og gæt
Ålekvabbe tegn

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.