Af Jørgen Steen

Tun

Latinsk navn: Thunnus thynnus
Engelsk navn: Bluefin tuna
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Makrel

Tun lever i ret lunt vand og findes sjældent i Danmark og kun om sommeren. Tunfiskene lever i stimer i de frie vandmasser fra overfladen og ned til ca. 100 meters dybde. Tun foretager gyde- og ædevandringer over meget store afstande.

Kendetegn
Tunen er blank med blågrønne sider og blåsort ryg. Bugen er sølvskinnende. Kroppen er kort og ret kraftigt bygget, mens finnerne er smalle og spidse. Bagest på fiskens krop er der nogle små finner. Tunen kan svømme meget hurtigt! Den har verdensrekord blandt fiskene.

Føde
Tun lever af forskellige stimefisk, som jages samtidig af flere tunfisk, som presser stimerne op mod overfladen. De mindre fisk filtreres fra vandet med tunens gællegitter. De større fisk sluges hele.

 • Tun © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Tun © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde: Op til ca.250 cm
 • Vægt: Op til ca. 300 kg
 • Æg: Op til 10.000.000
 • Gyder: Sommer
 • Bliver kønsmoden efter 3-4 år
 • Max levealder: 

Vidste du det?

Tidligere var antallet af tun i de danske farvande væsentligt større end i dag. Overfiskning - især i gydeområderne - har bevirket, at tunen nu er betydeligt mere sjælden i Danmark. Fredning af store områder i verdenshavene i 2023 forventes dog at være til stor gavn for bl.a. tunbestanden.

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde: Op til ca.250 cm
 • Vægt: Op til ca. 300 kg
 • Æg: Op til 10.000.000
 • Gyder: Sommer
 • Bliver kønsmoden efter 3-4 år
 • Max levealder: 

Vidste du det?

Tidligere var antallet af tun i de danske farvande væsentligt større end i dag. Overfiskning - især i gydeområderne - har bevirket, at tunen nu er betydeligt mere sjælden i Danmark. Fredning af store områder i verdenshavene i 2023 forventes dog at være til stor gavn for bl.a. tunbestanden.

Aktivitetsark

Læs om tun
Tun læs og skriv
Tun mal og gæt
Tun tegn

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.