Latinsk navn: Amblyraja radiata
Engelsk navn: Thorny Skate
Klasse: Fisk
Orden: Rokker
Familie: Rajidae

Tærben er meget almindelig i de danske farvande indtil omkring den vestlige Østersø. Fisken lever på alle typer bund ved dybder på 20-1.000 meter. Tærben lever som andre rokker nær bunden.

Kendetegn
Tærber er fladtrykte, rhombeformede fisk med en kort snude og afrundede brystfinner eller "vinger". Oversiden er brunlig med mørkere og lysere pletter. På rokkens overside er der også en række af torne, der starter bag øjnene og fortsætter ned på halen. Undersiden er hvid.

Føde
Tærber lever af forskellige fisk, orme og krebsdyr. Bunddyrene knuses med tærbens tænder.

Tærbe - Amblyraja radiata - Thorny skate
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 90 cm
  • Vægt: ?
  • Æg: ?
  • Gyder: ?
  • Max levealder: ?
Vidste du det?
Tærber parrer sig ligesom de andre rokker (se sømrokke). Derefter lægger hunnen sine æg, som ligger inde i små ægkapsler. Tærbens ægkapsel er ca. 3-5 cm. lang. Æggene klækkes efter ca. 4 måneder, og de helt nye unger er omkring 10 cm. lange.