Latinsk navn: Calanus finmarchicus
Engelsk navn: Cyclops
Klasse: Krebsdyr
Orden: Cyclopoida
Familie: Cyclopidae

Vandlopper er ret almindelige og særdeles talrige i mange danske søer og damme. Sammen med dafnier udgør de store mængder af vandlopper et vigtigt fødegrundlag for en del planktonædende dyr. Vandlopper bevæger sig i spjættende hop i vandet.

Kendetegn
Vandlopper er små, leddelte krebsdyr uden skjold. De har 1 pandeøje, 2 par antenner, svømmelemmer på forkroppen og 2 halenokkker bagest på bagkroppen. Hunnen har store, synlige ægsække fastgjort til sig.

Føde
Vandlopper lever af mikroskopiske alger, som filtreres fra vandet.

Vandloppe - Calanus finmarchicus - Cyclops
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 1-10 mm.
  • Æg: ?
  • Kuld: ?
  • Levealder: ?
  • Kan ses: hele året
Vidste du det?
Set i forhold til vandloppens størrelse er det faktisk verdens stærkeste dyr. Vandloppen styrke i forhold til størrelsen overgår flymotorer.