Skip to main content
Af Jørgen Steen

Hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Engelsk navn: Common lobster
Tysk navn: Europäischer Hummer
Svensk navn: Hummer
Norsk navn: Hummer
Klasse: Krebsdyr
Orden: Tibenede krebsdyr
Familie: Hummere

Hummer er ret almindeligt udbredt i de fleste danske farvande - dog ikke i Østersøen. Hummeren lever på på 4-30 meters dybde, men den søger dog ud på dybere vand om vinteren. Hummeren er et bunddyr, som foretrækker områder med sten og klipper, hvor den kan gemme sig, når den skifter skal.

Kendetegn
Hummeren er et kraftigt, aflangt og blåsort krebsdyr med et par store, glatte klosakse. Den slanke klosaks bruges til at gribe og fastholde byttet med, hvorimod den største og bredeste klosaks bruges til at knuse byttet med. Hummere har en bred halevifte.

Føde
Hummere æder især småfisk, rejer, snegle, muslinger og andre hummere, der skifter skal. Hummeren jager om natten.

 • Hummer © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen
  Hummer © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 70 cm. (incl. klosakse)
  • Vægt: Op til ca. 6 kg
  • Æg: 8.000-32.000
  • Kønsmodne i en alder af 7-8 år
  • Voksne skifter skal hvert andet år
  • Max levealder: Ca. 50 år
  • Kan ses hele året

  Vidste du det?

  Hummere parrer sig altid efter et skalskifte. Det foregår ved, at hannen overfører sin sæd til en lomme på hunnens bug. Æggene passerer først sæden efter ca. 1 år og befrugtes derved. Hunnen opbevarer æggene under bagkroppen i endnu et år. Larverne lever ca, en måned frit i vandet, hvorefter de lever som bunddyr.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 70 cm. (incl. klosakse)
  • Vægt: Op til ca. 6 kg
  • Æg: 8.000-32.000
  • Kønsmodne i en alder af 7-8 år
  • Voksne skifter skal hvert andet år
  • Max levealder: Ca. 50 år
  • Kan ses hele året

  Vidste du det?

  Hummere parrer sig altid efter et skalskifte. Det foregår ved, at hannen overfører sin sæd til en lomme på hunnens bug. Æggene passerer først sæden efter ca. 1 år og befrugtes derved. Hunnen opbevarer æggene under bagkroppen i endnu et år. Larverne lever ca, en måned frit i vandet, hvorefter de lever som bunddyr.

  Aktivitetsark

  Læs om hummer
  Hummer mal og gæt
  Hummer print
  Hummer læs og skriv
  Hummer tegn