Latinsk navn: Carcinus maenas
Engelsk navn: Shore crab
Klasse: Krebsdyr
Orden: Tibenede krebsdyr
Familie: Portunidae

Strandkrabben er den mest almindelige krabbe i Danmark. Den lever i de fleste danske farvande på ret lavt vand. Krabben trives både på sandbunde og på mere stenet underlag mellem sten og tang. Strandkrabben lever meget skjult om dagen og jager om natten.

Kendetegn
Strandkrabber er brungrå eller grønlige med et meget karakteristisk 5-kantet og fladt skjold med furer. Krabben har fire par gangben og et par kraftige klosakse. Den har korte antenner og meget små stilkeøjne, der er placeret i panden sammen med 5 tænder.

Føde
Strandkrabben lever bl.a. af muslinger, småfisk og krebsdyr. Den kan finde frem til føden vha. hårene på sine ben.

Strandkrabbe - Carcinus maenas - Shore crab
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Skjollængde: op til 6-7 cm
  • Skjoldbredde: op til 8-10 cm
  • Vægt: ca. 50 g
  • Maks. levealder: 2-3 år
  • Æg: 200.000
  • Kuld: 1
  • Larvetid: ca. 4 uger
Vidste du det?
Strandkrabber parrer sig kun lige efter, hunnen har skiftet skal og er helt blød. Indtil da bærer hannen hunnen rundt. Æggene placeres under hunnens bagkrop eller hale. Hannen har en meget spids hale, hvorimod hunnens hale er mere bred og afrundet. Halen er skjult bagest og oppe under skjoldet.