Latinsk navn: Tinca tinca
Engelsk navn: Tench
Klasse: Fisk
Orden: Karpefisk
Familie: Karpefisk

Suderen er almindelig udbredt i størstedelen af landet, hvor den lever i lune søer, moser, damme og rolige åløb med blød bund og mange vandplanter. Sudere lever nær bunden i småstimer. Om vinteren går suderen i dvale på bunden, hvor der er dybt vand. Den æder næsten intet i vintertiden.

Kendetegn
Sudere er brune eller mørkegrønne med et gyldent skær. De har meget små skæl, en høj ryg, røde øjne og to, små skægtråde. Suderen kan desuden kendes på den brede halerod, de runde finner samt dens ikke-kløftede hale.

Føde
Sudere lever af forskellige bundlevende dyr som insektlarver, orme, snegle, muslinger og halvrådne plantedele.

Suder - Tinca tinca - Tench
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 60 cm
  • Vægt: 1-5 kg
  • Æg: Op til 900.000
  • Gyder: Maj-juni
  • Max levealder: ?
Vidste du det?
Sudere finder føde på den bløde bund ved hjælp af sine meget følsomme små skægtråde. Når de leder efter føde, har de hele hovedet nede i mudderet. Smådyr filtreres fra og knuses nede i svælget, da sudere ikke har tænder.