Latinsk navn: Thymallus thymallus
Engelsk navn: Grayling
Klasse: Fisk
Orden: Laks
Familie: Laks

Stallingen lever i en del jyske åer og vandløb med koldt og iltrigt vand. De foretrækker god strøm og dybe huller i bunden af vandløbet. Fiskene lever ofte i stimer ved bunden, hvor de søger efter føde. Stallingen kan dog også ses på lavt vand, eller på jagt efter føde i vandoverfladen.

Kendetegn
Stallingen er en metalgrå laksefisk med et rødligt eller blåt skær. Ryggen er mørkere end siderne. Derudover er stallingen langstrakt med et spidst hoved, en lille mund og en høj, lang rygfinne. Mellem ryg- og halefinnen har stallingen en lille fedtfinne.

Føde
Stallinger lever af insekter og deres larver samt krebsdyr, orme, fiskeyngel og småfisk.

Stalling - Thymallus thymallus - Grayling
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Normalt ikke over 45 cm, sjældent op til 70 cm.
  • Vægt: Normalt op til 1 kg, sjældent op til 3,5 kg. 
  • Æg: Op til 8000
  • Gyder: Marts-maj
  • Max levealder: ?
Vidste du det?
Stalling kaldes på latin Thymallus, fordi en friskfanget stalling kan lugte af timian. Stallingen er fredet i Danmark frem til 2014, da den vildtlevende bestand er gået voldsomt tilbage de sidste år.