Latinsk navn: Gobius niger
Engelsk navn: Black goby
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Kutlinger

Sortkutlingen er en almindelig bundfisk i de indre, danske farvande. Arten lever på blød bund på ret lavt vand (1-50 meters dybde). 

Kendetegn
Sortkutlingen er en stor, kraftig kutling. Arten har samme farve som bunden, hvor den lever, dog med mørkere pletter og markeringer. Hannerne er generelt mørkere og de største kan være helt sorte. Hannerne har desuden højere rygfinner end hunnerne. Kutlinger har sammenvoksede bugfinner, et bedt hoved og pigge i den forreste rygfinne.

Føde
Kutlinger lever af små hvirvelløse bunddyr.

Sort kutling - Gobius niger - Black goby
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 18 cm
  • Vægt: ?
  • Æg: ?
  • Gyder: Sommer
  • Bliver kønsmoden efter 2 år
  • Max levealder: Omkring 4 år
Vidste du det?
I gydeperioden afmærker hannen sit territorium, og inviterer hunner til at gyde i området. Det er hannen, der vogter over æggende herefter.