Latinsk navn: Scyliorhinus caniculus
Engelsk navn: Smallspottet catshark
Klasse: Fisk
Orden: Blinkhindehajer
Familie: Scyliorhinidae

Den småplettede rødhaj er ret almindelig i Skagerrak, Nordsøen og Kattegat indtil Øresund og Bælterne. Hajen foretrækker sand-, grus- og mudderbund samt dybder på 10-100 meter, men kan dog optræde helt ned til 400 meters dybde. Rødhajen jager om natten over bunden eller i de frie vandmasser.

Kendetegn
Småplettet rødhaj er en lille, slank og langstrakt haj med en kort og bred snude og store øjne. Hajen er sandfarvet eller brunlig med nogle mørke eller rødlige pletter. Bugen er lys. Desuden er rødhajen meget ru, da den er dækket af små bentorne i stedet for skæl.

Føde
De småplettede rødhajer finder især deres føde på bunden. Føden består af snegle, rejer, søstjerner, blæksprutter, hummere og småfisk.

Småplettet rødhaj - Scyliorhinus caniculus - Smallspottet catshark
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: op til 100 cm
  • Vægt: ?
  • Ægkapsler: 15-20
  • Parring: Efterår
  • Bliver kønsmoden ved en længde på ca. 50 cm
  • Max levealder: ?
Vidste du det?
Modsat mange andre fisk, sker der hos småplettede rødhajer en egentlig parring. Derefter gyder hunnen sine æg på bunden, hvor de sætter sig fast i tang og sten med nogle lange tråde. Æggene ligger inde i nogle gulbrune ægkapsler. Æggene klækkes efter 5-11 måneder, og ungerne er ca. 10 cm lange.