Latinsk navn: Rutilus rutilus
Engelsk navn: Zander
Klasse: Fisk
Orden: Karpefisk
Familie: Karpefisk

Skallen er almindelig udbredt i Danmark. Den lever i søer, åer og vandløb samt brakvand. Skallerne gyder altid i ferskvand og trives både i klart og uklart vand. Om vinteren bevæger skallen sig ud på dybere vand. Skaller er en stimefisk. Den forekommer ofte i store antal i søgen efter føde.

Kendetegn
Skaller er sølvagtige karpefisk med blågrøn ryg og rødlige finner. Øjnene er også røde. Fiskene har ofte en høj ryg, og de er fladtrykte fra siden, men kropsformen kan variere. Om foråret får hannerne gråhvide vorter.

Føde
Skallen lever af plankton, planter, krebsdyr, vandinsekter og deres larver samt orme og snegle. Skaller knuser føden i svælget.

Skalle - Rutilus rutilus - Common roach
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Ca. 20 cm men op til 50 cm
  • Vægt: Ca. 200 g men op til 1800 g
  • Æg: 250.00
  • Gyder: April-juni på lavt vand
  • Max levealder: 14 år
Vidste du det?
Skaller gyder ved en vandtemperatur på mindst 10 grader. Legen og parringen foregår i store stimer og ofte under stor plasken. Æggene klæbes fast til vandplanter og klækkes efter 4-10 dage.