Latinsk navn: Pleuronectes platessa
Engelsk navn: European plaice
Klasse: Fisk
Orden: Højrevendte fladfisk
Familie: Rødspættefamilien

Rødspætten er almindelig i alle de danske farvande, hvor den lever fra ret lavt vand og ned til ca. 200 meters dybde. Fisken foretrækker sandbund eller den bløde, blandede bund, hvor den kan grave sig ned. Rødspætter søger ud på dybere vand om vinteren.

Kendetegn
Rødspætter er højrevendte fladfisk, hvilket vil sige, at begge øjne og gælleåbningen sidder på den højre side. Rødspættens højre side er gråbrun eller brunlig med karakteristiske runde rødlige pletter. Farven kan dog variere. Venstresiden er hvid. Fisken er glat med nogle vortede benknuder på gællelåget.

Føde
Rødspættens føde består af mindre muslinger, krebsdyr, orme og småfisk. Rødspætterne søger normalt føde om natten.

Rødspætte - Pleuronectes platessa - European plaice
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 100 cm
  • Vægt: Op til ca. 7 kg
  • Æg: Op til 500.000
  • Gyder: Januar-marts
  • Bliver kønsmoden efter 2-5 år
  • Max levealder: ?
Vidste du det?
Rødspætter gyder ved bunden, hvorefter æggene flyder op til overfladen. Ynglen lever pelagisk (dvs. frit i vandet) de første par uger. Så forvandles larverne til højrevendte fladfisk, hvor begge øjne er vokset over på den samme side. Herefter søger de små rødspætter ned mod bunden.