Latinsk navn: Oncorhynchus mykiss
Engelsk navn: Rainbow trout
Klasse: Fisk
Orden: Laks
Familie: Laks

Regnbueørreden findes i Danmark især som dambrugsfisk, men flere fisk har også spredt eller forvildet sig til vandløb, åer, søer og til havet. I naturen lever regnbueørrederne helst langs kysten i tang, på lavt vand eller i rolige vandløb med mange planter.

Kendetegn
Regnbueørreden er en slank, kraftig og torpedoformet fisk med et lille hoved. Fisken er skinnende med små, sorte pletter på krop og halefinne. Bugen er lys, hvorimod ryggen er mørkegrøn. På siderene har regnbueørreden desuden et rødviolet bånd.

Føde
Regnbueørreder lever af små krebsdyr som tanglopper og rejer samt småfisk, insekter og deres larver.

Regnbueørred - Oncorhynchus mykiss - Rainbow trout
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Længde: Op til 90 cm
  • Vægt: Op til 10 kg.
  • Æg: ?
  • Gyder: Efterår-vinter, men de kan dog ikke formere sig i Danmark.
  • Max levealder: ?
Vidste du det?
Naturligt vildtlevende regnbueørreder er vandrefisk, der lever og æder i havet, men gyder i ferskvand.