Latinsk navn: Scomber scombrus
Engelsk navn: Macrel
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Makrel

Makrel er meget almindeligt udbredt i alle de danske farvande. Makrellen er en vandrefisk, der kommer til Danmark om foråret for at gyde. Æg og sæd gydes frit i vandoverfladen, hvor æggene bliver liggende. Makrelfiskene lever og jager i meget store stimer i de frie vandmasser.

Kendetegn
Makrellen er en lille, slank og torpedoformet fisk, der svømmer rigtig godt. Den er grøn og blå med mørke striber over ryggen. Siderne og bugen er lysere. Makrellen har desuden nogle helt små finner foran halen.

Føde
Makrel lever af småfisk, som den fanger med sine små gribetænder, samt små krebsdyr og dyreplankton, som den sier fra vandet ved hjælp af et gællegitter.

Makrel - Scomber scombrus - Mackerel
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 60 cm, men sjældent over 30 cm
  • Vægt: Op til ca. 3 kg
  • Æg: Ca. 400.000
  • Gyder: Maj-juli
  • Max levealder: 17 år
  • Kan ses forår-efterår
Vidste du det?
Der findes to bestande af makrelfisk i Danmark. Den ene kaldes "nordsømakrellen", og den overvintrer i Nordsøens nordlige del. Den anden kaldes "vestmakrellen," og den overvintrer ved Irlands vestkyst. Makrelfiskene overvintrer på dybt vand, hvor de står passivt uden at tage føde til sig.