Latinsk navn: Alburnus alburnus
Engelsk navn: Bleak
Klasse: Fisk
Orden: Karpefisk
Familie: Karpefisk

Løje er en almindelig fisk i danske søer og rolige vandløb med svag strøm. Løjerne lever i store stimer nær overfladen. De foretrækker klart vand. Løjen gyder på lavt vand mellem sten og planter.

Kendetegn
Løjen er en lille, slank og sølvblank karpefisk. Den har en opadrettet mund med underbid samt store øjne. Løjens ryg er mørk med et grønligt skær, mens finnerne er farveløse eller grønlige.

Føde
Løjer lever af smådyr, som de kan finde ved overfladen. Det kan bl.a. være vandinsekter, insektlarver, vandlopper og dafnier. Om vinteren lever løjerne på dybt vand med nedsat stofskifte og fødeoptagelse. Ynglen æder plankton. 

Løje - Alburnus alburnus - Bleak
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 15-20 cm
  • Vægt: ?
  • Æg: 1500
  • Gyder: Maj-juli
  • Max levealder: ca. 8 år
Vidste du det?
Løjen har mange fjender. Både i vandet i form af andre større fisk som fx aborrer, men også i form af fugle som måger og terner.