Latinsk navn: Dicentrarchus labrax
Engelsk navn: European seabass
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Moronidae

Havbarsen findes i de danske farvande indtil omkring Øresund og Bælthavet. Fisken trives fint i brakvand. Havbarsen er normalt en stimefisk, der lever nær overfladen ved kysten. Om vinteren trækker den dog ud på dybt vand indtil 75 meters dybde.

Kendetegn
Havbarsen har skinnende, sølvfarvede sider og blågrå eller grønlig ryg. Både sider og ryg kan have et brunligt skær. Den forreste rygfinne består af pigge, mens den bageste er blød. På gællelåget har fisken desuden en sort plet og to pigge.

Føde
Havbars lever af småfisk, bløddyr, orme, blæk- sprutter og krebsdyr.

Havbars - Dicentrarchus labrax - European seabass
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 100 cm
  • Vægt: Op til 12 kg
  • Æg: ?
  • Gyder: Marts-august
  • Max levealder: ?
Vidste du det?
Havbarsen er en meget værdsat spisefisk, som også opdrættes til kommercielt brug i en stor del af sit  udbredelsesområde.