Latinsk navn: Gobio gobio
Engelsk navn: Gudgeon
Klasse: Fisk
Orden: Karpefisk
Familie: Karpefisk

Grundlingen er mest udbredt på Sjælland og i Midt- og Østjylland. Fisken lever i langsomt strømmende og rene vandløb, i søer nær ved søbredden samt i brakvand. Grundlingen lever ofte i små stimer på meget lavt vand.

Kendetegn
Grundlingen har en lang og slank krop. Den er sølvfarvet, men noget mørkere på ryggen. På de blanke, sølvfarvede sider er der mørke skjolder samt en tydelig sidelinje. Man kan desuden kende grundlingen på de to skægtråde, der sidder i hver sin mundvig. I gydetiden får hannen vorter på hovedet.

Føde
Grundlinger lever af forskellige bundlevende dyr som insektlarver og små krebsdyr samt halvrådne plantedele.

Grundling - Gobio gobio - Gudgeon
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Ca. 12-20 cm
  • Vægt: Op til 200 g
  • Æg: 3000
  • Gyder: Maj-juni
  • Levealder: Ca. 6 år
Vidste du det?
Grundlingen gyder om sommeren på lavt vand mellem sten og planter. Efter ca. 15-30 dage klækkes æggene, og de nye fisk slutter sig til de ældre artsfæller, som lever nær bunden.