Latinsk navn: Esox lucius
Engelsk navn: Pike
Klasse: Fisk
Orden: Gedder
Familie: Gedder

Gedden er almindelig udbredt i hele Danmark. Den lever i ferskvandsøer og vandløb samt i brakvand og i havvand med et meget lavt saltindhold. Gedder foretrækker klart vand, da de jager med synet. Hannerne bliver kønsmodne som 2-3 årige, hunnerne som 3-5 årige.

Kendetegn
Gedden kan kendes på den meget aflange krop samt det store gab besat med spidse tænder. Geddens hovede er fladtrykt og bredt. Gedder er ofte sorte på ryggen, grønne på siderne med gule pletter og lyse på bugen. Geddens farve varierer efter omgivelserne. Rygfinnen sidder langt tilbage på ryggen.

Føde
Store, voksne gedder lever af andre større fisk, padder samt unger af vandfugle. Mindre gedder lever af fiskeyngel, insekter og plankton.

Gedde - Esox lucius - Pike
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Længde: 40-150 cm
  • Vægt: 8-35 kg
  • Æg: Op til 250.000
  • Gyder: Marts-maj på lavt vand
  • Max levealder: 30 år
Vidste du det?
Gedden jager ved at stå ganske stille mellem planter og vente på, at et byttedyr kommer forbi. Af andre store fisk kan geddens bytte være brasener, aborrer, skaller og andre gedder. Geddens eneste fjende blandt andre fisk er dens artsfæller.