Latinsk navn: Trachinus draco
Engelsk navn: Greater weaver
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Fjæsinger

Fjæsingen er ret almindelig i Danmark i havområder med 2-30 m dybt, altså ret lavt vand. Forekommer ofte tæt ved kyster og strande. Fisken lever normalt ved bunden, hvor den foretrækker steder med sand og grus. Om efteråret trækker fjæsingerne ud på dybere vand.

Kendetegn
Fjæsinger er slanke og meget langstrakte fisk med opadvendte øjne og kraftigt underbid. Fisken er spraglet og skinnende med blå, grønne, gule og brune farver. Bugen er lys. Fjæsingen har desuden pigstråler i den forreste rygfinne og på gællelågende.

Føde
Fjæsingens føde består af krebsdyr og små bundfisk. Den ligger ofte halv nedgravet på bunden og venter på, at et bytte kommer forbi. Om natten jager den i frie vandmasser.

Fjæsing - Trachinus draco - Greater weaver
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Sjældent op til 45-50 cm
  • Vægt: Op til ca. 2 kg
  • Æg: 200-1.000
  • Gyder: Juni-august
  • Max levealder: ?
  • Kan ses hele året
Vidste du det?
Fjæsingens kraftige pigstråler er giftige. Giften beskytter mod fjender, men de er også meget ubehagelige for mennesker, der er uheldige at træde på en nedgravet fjæsing på stranden. Man bør derfor straks søge læge, hvis man stikkes af en fjæsing, som er den eneste giftige fisk i Danmark.