Latinsk navn: Perca fluviatilis
Engelsk navn: European perch
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Aborre

Aborren er en almindelig fisk i søer, åer, vandløb og moser. Den lever dog også i brakvand nær kysten. Aborren er en stimefisk, der ses hele året. Den opholder sig for det meste ved bunden, men jager også på åbent vand.

Kendetegn
Aborren kendes let på den høje ryg, de 4-7 sorte striber på siderne samt de orangerøde finner. Fisken er normalt sortgrøn på ryggen og lysere ned mod bugen. Aborren har pigge ved rygfinnerne og gællelågene. Skællene er grove.

Føde
Aborrens føde består af skaller, løjer og andre fisk, fiskeyngel, snegle, krebsdyr, insekter, larver og orme. Aborrer sluger deres bytte helt.

Aborre - Perca fluviatilis - European perch
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Længde: 15-50 cm
  • Vægt: Normalt 100-500 g (men kan veje helt op til 4 kg)
  • Æg: 4.000-300.000
  • Gyder: April
  • Levealder: 8-10 år, max 22 år
Vidste du det?
Aborren bliver kønsmoden alt efter mængden af føde i vandet. Under gode levevilkår sker det i løbet af 2-5 år, men er der kamp om føden, kan der gå seks år før fisken er kønsmoden. Størrelsen og vægten varierer også meget alt efter mængden af føde i vandet.