Af Jørgen Steen

Tangsnarre

Latinsk navn: Spinachia spinachia
Engelsk navn: Fifteen-spined stickleback
Klasse: Fisk
Orden: Hundestejle
Familie: Hundestejle

Tangsnarren, som også kaldes Femtenpigget hundestejle, er almindelig ved de danske kyster. Arten lever pålavt vand ned til 8-10 meters dybde i områder med tangbælter og stenrev med tangvegetation. Tangsnarrer lever ikke i stimer, men enkeltvis eller i par.

Kendetegn
Tangsnarrer er aflange med en meget lang, tynd halestilk og vifteformet halefinne samt lang snude med en lille mund.Farven afhænger af de lokale forhold, men bugen er typisk sølvfarvet. Kroppen er dækket af benplader, og den forreste rygfinne består af 14-16 pigge. Som voksen har arten en længdestribe på hovedet.

Føde
Arten lever af små fødeemner som fiskeyngel, fiskerogn, tanglopper og andre små krebsdyr.

 • Tangsnarre © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Tangsnarre © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde: 10-22 cm
 • Æg: 150-200
 • Gyder: April-maj
 • Max levealder: 1,5 år

Vidste du det?

Tangsnarrer gyder i foråret. Hannen bygger en rede af tang og alger, der bindes sammen af et slimsekret (tråde) fra hannens nyrer. Hunnen lokkes til reden for at gyde æg, hvorefter hun dør. Hannen vogter over reden og sørger for at vifte ilt til ynglen, indtil de er udklækkede efter 2-4 uger, og kan klare sig selv. Hannen dør efter yngelplejen.

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde: 10-22 cm
 • Æg: 150-200
 • Gyder: April-maj
 • Max levealder: 1,5 år

Vidste du det?

Tangsnarrer gyder i foråret. Hannen bygger en rede af tang og alger, der bindes sammen af et slimsekret (tråde) fra hannens nyrer. Hunnen lokkes til reden for at gyde æg, hvorefter hun dør. Hannen vogter over reden og sørger for at vifte ilt til ynglen, indtil de er udklækkede efter 2-4 uger, og kan klare sig selv. Hannen dør efter yngelplejen.

Aktivitetsark

Læs om tangsnarre
Tangsnarre skriv
Tangsnarre mal og gæt
Tangsnarre tegn

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.