Af Jørgen Steen

Karusse

Latinsk navn: Carassius carassius
Engelsk navn: Common carp
Klasse: Fisk
Orden: Karpefisk
Familie: Karpefisk

Karussen er almindelig fisk i danske søer og damme. Den lever og trives fint i forurenede, tilgroede, sumpede og iltfattige vande. Om vinteren går karusserne i dvale enten på bunden eller nede i mudderet. I Danmark findes der både damkarusser og søkarusser, hvilket skyldes fiskens tilpasning til levestedet.

Kendetegn
Karusser er dækket af skæl. De har mørke eller sortgrønne rygge, gyldne eller messinggrønne sider og en gullig bug. Søformen er desuden større end damformen.

Føde
Karusser finder sin føde på bunden. Føden består af forskellige plantedele og smådyr som insektlarver, krebsdyr, snegle, orme, muslinger og dyreplankton.

 • Karusse © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Karusse © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

Fakta

 • Levesteder: Sø og vandløb
 • Længde (søform): Op til 50 cm
 • Længde (damform): Ca. 10-15 cm
 • Vægt (søform): Op til 2,5 kg
 • Vægt (damform): Ca. 200 g
 • Æg: 150.000-300.000
 • Gyder: Maj-juni

Vidste du det?

Karussen kan, foruden sin farve og størrelse, også tilpasse sin kropsform til levestedet. Søkarusser, der lever i større søer, har en meget høj ryg, som gør den svær at sluge for fx en gedde. Damkarussen har ikke en nær så høj en ryg.

Fakta

 • Levesteder: Sø og vandløb
 • Længde (søform): Op til 50 cm
 • Længde (damform): Ca. 10-15 cm
 • Vægt (søform): Op til 2,5 kg
 • Vægt (damform): Ca. 200 g
 • Æg: 150.000-300.000
 • Gyder: Maj-juni

Vidste du det?

Karussen kan, foruden sin farve og størrelse, også tilpasse sin kropsform til levestedet. Søkarusser, der lever i større søer, har en meget høj ryg, som gør den svær at sluge for fx en gedde. Damkarussen har ikke en nær så høj en ryg.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.