Skip to main content
Af Jørgen Steen

Elritse

Latinsk navn: Phoxinus phoxinus
Engelsk navn: Minnow
Tysk navn: Elritze
Svensk navn: Elritsa
Norsk navn: Ørekyt
Klasse: Fisk
Orden: Karpefisk
Familie: Karpefisk

Elritser er almindelige danske karpefisk. De lever i bække, åer og vandløb med klart og strømmende vand. Fiskene kan også trives i brakvand. Elritser færdes ofte i mindre stimer nær bunden mellem sten og vandplanter, hvor de søger efter føde. Om vinteren søger småstimerne ud på dybere vand.

Kendetegn
Elritsen er en slank fisk med en rund snude. Rygfinnen sidder langt tilbage på ryggen. Fisken har en mørkegrøn ryg samt blanke, grønne sider med mørkere markeringer. Bugen er lys eller gullig. I gydetiden bliver hannens bug og bugfinner dog røde, og hannen får vorter på hovedet.

Føde
Elritser lever af insekter, larver og krebsdyr, som de fanger mellem vandplanter.

 • Elritse © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Elritse © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 12 cm
  • Æg: 200-1000
  • Gyder: Maj-juli
  • Max levealder: Ca. 10 år

  Vidste du det?

  Elritsen kan være en trussel for ørreden i visse vandløb, da elritsen og ørreden lever af de samme smådyr. Derudover kan elritser æde ørredrogn og true ørredbestanden.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 12 cm
  • Æg: 200-1000
  • Gyder: Maj-juli
  • Max levealder: Ca. 10 år

  Vidste du det?

  Elritsen kan være en trussel for ørreden i visse vandløb, da elritsen og ørreden lever af de samme smådyr. Derudover kan elritser æde ørredrogn og true ørredbestanden.

  Aktivitetsark

  Læs om elritse
  Elritse print
  Elritse læs og skriv
  Elritse mal og gæt
  Elritse tegn
  Kender du fiskene i sø og vandløb
  Dyrenes bygning karpefisk
  Fisk i sø og vandløb print A3