Latinsk navn: Apodemus sylvacticus
Engelsk navn: Wood mouse
Klasse: Pattedyr
Orden: Gnavere
Familie: Ægte mus

Selv om man skulle tro, at skovmusen kun lever i skove, så er den faktisk mest almindelig på dyrkede marker og i skovbryn. Den findes ikke så ofte i tætte skove.

Kendetegn
Skovmusen kendes især på sine store, runde øjne og store ører. Halen er omtrent lige så lang som musen. Pelsen er gulbrun på oversiden og hvid på undersiden. Skovmusen forveksles nemt med halsbåndmusen, men man kan kende skovmusen på en lang gulbrun plet på brystet mellem forbenene.

Føde
Skovmusen er især planteæder, og den holder meget af agern, bog og nødder samt frø fra grankogler, men den spiser også insekter, edderkopper, orme og snegle.

Skovmus - Apodemus sylvacticus - Wood mouse
Fakta
  • Levesteder: Skoven
  • Længde: 8-10 cm
  • Vægt: 13-27 g
  • Kuldstørrelse: 4-6
  • Antal kuld: 2-3
  • Drægtighed: 3½ uge
Vidste du det?
Skovmusen lever i gange under jorden, hvor den opretter forrådskamre, opholdsdrum og bygger reder. Gangene når ofte ned i en dybde på 50 cm.