Latinsk navn: Clethrionomys glareolus
Engelsk navn: Bank vole
Klasse: Pattedyr
Orden: Gnavere
Familie: Studsmus

Rødmusen er almindelig i det meste af Danmark, men forekommer dog ikke på en del mindre øer. Rødmusen holder til i skov, krat, levende hegn og andre steder, hvor der er fugtigt og masser af planter.

Kendetegn
Rødmusen kendes især på sin rødbrune overside og gråhvide underside. Den har som andre studsmus korte ben, små ører og en kort hale. Halen er 3,5-7,5 cm. lang. Kønnene er ens.

Føde
Rødmusen lever især af knopper, blade, skud frø og nødder, men den spiser også bær, frugter, svampe, mos og rødder. Når det bliver efterår samler rødmusen sig et vinterforråd.

Rødmus - Clethrionomys glareolus - Bank vole
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Længde: 8-14 cm
  • Vægt: 14-40 g
  • Kuldstørrelse: 4-5
  • Antal kuld: 3-5
  • Drægtighed: 16-22 dage
Vidste du det?
Rødmusen er dygtig til at klatre i træer. Når den samler planteføde, sker det ofte højt oppe i høje træer og buske. Rødmusen kan desuden gnave barken af træer, hvilket er skadeligt for træerne. Trælaget under barken er fuld af næring.