Latinsk navn: Capreolus capreolus
Engelsk navn: Roe deer
Klasse: Pattedyr
Orden: Hovdyr
Familie: Hjorte

Rådyr er den mindste hjort i Danmark og også den mest almindelige.

Kendetegn
Rådyr kendes især på deres størrelse. Skulderhøjden bliver sjældent over 75 cm. Om sommeren er rådyrene rødbrune, hannen dog lidt mørkere end hunnen. Rådyrlammet har lyse pletter på siden og på ryggen.

Føde
Rådyrene i skoven lever især af urter, bog og agern, som de finder i skovbunden samt af knopper og bark fra træer. I det åbne land lever rådyrene ofte af markafgrøder.

Fakta
  • Levesteder: Skoven
  • Længde: Max 125 cm
  • Vægt: 25-30 kg
  • Kuldstørrelse: 1-2
  • Antal kuld: 1
  • Drægtighed: 20 uger
Vidste du det?
Rådyrhannen, kaldes bukken. Den får hvert år i løbet af marts- april et gevir, der smides igen sidst på efteråret eller først på vinteren. Geviret vokser ud igen det følgende år. Jægerne kalder fx en råbuk med tre spidser på geviret for en seksender.
Rådyr - Capreolus capreolus - Roe deer