Latinsk navn: Microtus agrestis
Engelsk navn: Field vole
Klasse: Pattedyr
Orden: Gnavere
Familie: Studsmus

Markmus kaldes også almindelig markmus eller nordmarkmus. Det er den mest almindelige mus i Danmark, og den findes i det meste af landet. Markmusen lever i det åbne land på heder, enge, overdrev og i lysninger i skoven med urter og græs. Markmus lever i gange under jorden eller veksler i den tætte bevoksning.

Kendetegn
Markmusen er en gråbrun studsmus. Den kendes på sin korte hale, de korte ben og de små, korte ører. Markmus løber med små, korte skridt og piler afsted på jorden.

Føde
Markmusen lever mest af græs, men den spiser også friske blade, stængler fra urter, siv og bark fra unge træer.

Markmus - Microtus agrestis - Field vole
Fakta
  • Levesteder: Skoven
  • Længde: 8-14 cm
  • Vægt: 40-50 g
  • Kuldstørrelse: 1-10
  • Antal kuld: 2-7
  • Drægtighed: 21 dage
Vidste du det?
Når markmus gnaver barken af unge træer, går træerne ud og dør. Markmus kan derfor gøre stor skade i plantager og skove.