Latinsk navn: Meles meles
Engelsk navn: Badger
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Mårfamilien

Grævlinger findes i det meste af Danmark, bortset fra på nogle mindre øer. Grævlinger lever sammen i grupper eller klaner, som kan tælle over 30 dyr, men normalt er der 5-10 dyr i en klan. De forsvarer deres område mod andre grævlinger og markerer det med duftmærker og ekskrementer.

Kendetegn
Grævlinger kendes især på deres kileformede hvide hovede med en sort stribe på langs, de små øjne og korte ører. Grævlingen har fem tæer på hver fod med meget kraftige gravekløer, som den bruger, når den graver huler.

Føde
Grævlinger lever både af planteføde og smådyr. De spiser bl.a. små pattedyr og fugle, men de tager også insekter, frøer, bær og frugter.

Grævling - Badger - Meles meles
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Længde: 80-110 cm
  • Vægt (han): 9-17 kg
  • Kuldstørrelse: 2-3
  • Antal kuld: 1
  • Drægtighed: 8 uger
Vidste du det?
Grævlinger lever sammen i klaner, som deler et stort gangsystem, der ofte er bygget ind i en skrænt. Gangsystemerne kan blive meget store, fordi grævlingerne bygger videre på tidligere grævlingegange.