Latinsk navn: Sorex minutus
Engelsk navn: Pigmy shrew
Klasse: Pattedyr
Orden: Insektædere
Familie: Spidsmus

Dvægspidsmusen er den mindste spidsmus i Danmark. Den træffes næsten overalt, hvor jordbunden er tæt dækket med græs og urter.

Kendetegn
Dværgspidsmusen har en kort pels, som er mørkebrun på ryggen, lysere brun på siden og og grå på undersiden.

Føde
Dværgspidsmusen er ikke en egentlig mus men en insektæder, som er i familie med andre spidsmus og fx også pindsvin og muldvarpe. Føden består især af insektlarver, biller, edderkopper og tusindben.

Dværgspidsmusen spises af ugler, ræve og grævlinger.

Dværgspidsmus - Pigmy shrew - Sorex minutus
Fakta
  • Levesteder: Skoven
  • Længde: 4-7 cm
  • Vægt: 2-6 g
  • Antal kuld: 1
  • Kuldstørrelse: 2-5
  • Drægtighed: 3½ uge
Vidste du det?
For at holde sig i gang, spiser dværgspidsmusen hvert døgn lige så meget mad, som dens kropsvægt. Det betyder, at den kun hviler sig ganske kort, inden den atter giver sig til at spise - og den spiser både om dagen og om natten.