Skip to main content
Af Jørgen Steen

Almindelig kvikgræs

Latinsk navn: Elytrigia repens
Engelsk navn: Couch grass
Tysk navn: Kriech-Quecke
Svensk navn: Kvickrot
Gruppe: Græsser og siv
Klasse: Enkimbladet
Orden: Græsordenen
Familie: Græsfamilien


Almindelig kvikgræs eller almindelig kvik er en opret, høj græs, som danner tætte bevoksninger med sine mange underjordiske, hvide udløbere. Almindelig kvik er meget udbredt i det åbne land, fx på enge og marker, i haver, på strandenge og i vejkanter.

Blade
Bladene er ru på overfladen med utydelige ribber. De er indtil 10 mm brede og har ofte spredte, lange hår.

Frugter og blomster
Blomsterstanden er op til 20 cm lang og rummer et ustilket småaks ved hvert led. Småakset er 5-7-blomstret og vender den flade side ind mod stænglen.

 • Almindelig kvikgræs © Kirsten Hjørne
  Almindelig kvikgræs © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Voksesteder: Det åbne land
  • 25-125 cm høj
  • Flerårig
  • Jordstængel
  • Blomstrer i juni-september
  • Frøene er små nødder

  Vidste du det?

  Almindelig kvik kan være besværligt ukrudt, fordi jordstænglerne kan brede sig op til 100 cm ud fra den oprindelige plante. Fra hvert led af jordstænglen kan der dannes en ny plante, dvs. et lille stykke af en rod kan spire frem som en ny plante.

  Fakta

  • Voksesteder: Det åbne land
  • 25-125 cm høj
  • Flerårig
  • Jordstængel
  • Blomstrer i juni-september
  • Frøene er små nødder

  Vidste du det?

  Almindelig kvik kan være besværligt ukrudt, fordi jordstænglerne kan brede sig op til 100 cm ud fra den oprindelige plante. Fra hvert led af jordstænglen kan der dannes en ny plante, dvs. et lille stykke af en rod kan spire frem som en ny plante.