Skip to main content
Af Jørgen Steen

Sydflagermus

Latinsk navn: Eptesicus serotinus
Engelsk navn: Serotine Bat
Tysk navn: Breitflügelfledermaus
Svensk navn: Sydfladdermus
Norsk navn: Sørflaggermus
Klasse: Pattedyr
Orden: Flagermus
Familie: Barnæser

FREDET

Sydflagermusen er en almindelig flagermus i Danmark, og arten er vidt udbredt bortset fra i Nordøstsjælland og Nordvestjylland. Sydflagermus flyver over åbne enge og heder, ved lysninger i skove og i byer. Flagermusen jager om natten ved at udsende lydbølger, der bliver kastet tilbage til flagermusen som et ekko. På den måde ved flagermusen, hvor byttet er. Flagermusen går i dvale om vinteren.

Kendetegn
Sydflagermusen er en stor flagermus med brede vinger. Pelsen er mørkebrun til gråbrun på oversiden og gulbrun på undersiden. Snuden og ørerne er sorte, og flyvehuden er brunsort.

Føde
Flagermusen jager myg, natsværmere, biller og andre insekter.

 • Sydflagermus © Kirsten Hjørne
  Sydflagermus © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Biotoper: Det åbne land
  • Længde: 6-8 cm, 12 cm inkl. halen
  • Vingefang: 35-36 cm
  • Vægt: 14-35 g
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1
  • Drægtighed: 10-11 uger

  Vidste du det?

  Som ved andre flagermus finder befrugtningen af sydflagermushunnens æg ikke sted ved parringen, men først når hunnen vågner af vinterdvalen til foråret. Her danner hunnen sammen med 10-30 andre hunner en ynglekoloni. Hver hun føder en unge, når det bliver sommer.

  Fakta

  • Biotoper: Det åbne land
  • Længde: 6-8 cm, 12 cm inkl. halen
  • Vingefang: 35-36 cm
  • Vægt: 14-35 g
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1
  • Drægtighed: 10-11 uger

  Vidste du det?

  Som ved andre flagermus finder befrugtningen af sydflagermushunnens æg ikke sted ved parringen, men først når hunnen vågner af vinterdvalen til foråret. Her danner hunnen sammen med 10-30 andre hunner en ynglekoloni. Hver hun føder en unge, når det bliver sommer.

  Aktivitetsark

  Læs om sydflagermus
  Sydflagermus læs og skriv
  Sydflagermus mal og gæt
  Sydflagermus tegn