Af Jørgen Steen

Bisamrotte

Latinsk navn: Ondatra zibethica
Engelsk navn: Muskrat
Klasse: Pattedyr
Orden: Gnavere
Familie: Studsmus

Bisamrotten er en såkaldt invasiv art, som er uønsket i den danske natur. Den bekæmpes, og den er derfor endnu ikke særlig udbredt i Danmark, bortset fra en fast bestand i grænseområdet mellem Danmark og Tyskland.

Kendetegn
Bisamrotten er en meget stor gnaver, kroppen er ca. 40 cm lang og halen op til 28 cm. Pelsen er rødbrun eller gulbrun på ryggen og grålig på bugen.

Føde
Bisamrotten er planteæder. Den lever især af vandplanter og deres rødder. Den kan dog også æde muslinger, krebs og fisk.

 • Bisamrotte © Kirsten Hjørne
  Bisamrotte © Kirsten Hjørne
 • Spor
  Spor

Fakta

 • Levesteder: Det åbne land, Sø og vandløb
 • Længde: 45-65 cm med hale
 • Vægt: 1.000-1.800 gram
 • Kuldstørrelse: 6-8
 • Antal kuld: 3-6
 • Drægtighed: 4 uger
 • Max levealder: 4 år

Vidste du det?

Bisamrotten har ingen naturlige fjender i Danmark, og den kan brede sig hurtigt, fordi den føder mange unger. Bisamrotten kan gøre stor skade på markafgrøder og diger.

Fakta

 • Levesteder: Det åbne land, Sø og vandløb
 • Længde: 45-65 cm med hale
 • Vægt: 1.000-1.800 gram
 • Kuldstørrelse: 6-8
 • Antal kuld: 3-6
 • Drægtighed: 4 uger
 • Max levealder: 4 år

Vidste du det?

Bisamrotten har ingen naturlige fjender i Danmark, og den kan brede sig hurtigt, fordi den føder mange unger. Bisamrotten kan gøre stor skade på markafgrøder og diger.

Aktivitetsark

Læs om bisamrotte
Bisamrotte læs og skriv
Bisamrotte mal og gæt
Bisamrotte tegn

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.