Latinsk navn: Persicaria amphibia
Engelsk navn: Amphibious bistort
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Pileurtordenen
Familie: Syrefamilien

Vandpileurt er almindelig og hyppig i hele landet, hvor den både optræder som land- og vandplante. Urten vokser på våd eller fugtig jordbund i småsøer, damme, vandløb, ved kildevæld, på søbredder, overdrev og enge.

Blade og stængel
Når vandpileurt vokser i vand, har den glatte, friskgrønne og langstilkede flydeblade, der er ca. 10 cm lange og lancetformede. På land er plantens blade kortstilkede og hårede. Desuden flyder vandplantens stængler i vandet, hvorimod landplantens stængler er oprette og breder sig med underjordiske udløbere.

Blomster og frugter
Plantens blomster sidder i 2-5 cm lange og tætte aks. Blomsterne er små og lyserøde eller hvide med 5 kronblade og 5 mørkere støvblade. Frugten er en sortglinsende nød med 1 frø.

Vandpileurt - Persicaria amphibia - Amphibious bistort
Fakta
  • Voksesteder: Sø og vandløb
  • Flerårig
  • Højde: 20-80 cm
  • Rod: Jordstængel
  • Blade: Aflange/lancetformede
  • Blomstrer: Juli-september
  • Frugt: Nød
Vidste du det?
Vandformen af vandpileurt blomstrer fra juli til september, hvor blomsteraksene hæver sig over vandet. Vandpileurt, der vokser på land, blomstrer derimod sjældent og er ofte steril.