Latinsk navn: Atriplex prostrata
Engelsk navn: Spear-leaved orache
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Nellikeordenen
Familie: Salturtfamilien

Spydmælde findes ofte på stransenge, i strandrørssumpe og på strandbredder langs de danske kyster. Planten vokser desuden på saltholdig jordbund inde i landet og på dyrket jord.

Stængel og blade
Spydmældens stængel er kantet og kraftigt rillet eller stribet. Planten er enten nedliggende eller opret. De nederste blade er trekantede og spyd- eller pilformede med to flige. Randen er hel eller tandet. De øvre blade er lancetformede. Bladene sidder spredt.

Blomster og frugter
Urtens blomster sidder i nøgler, der er samlet i aks. Blomsterne er små, grønlige og enten hanlige eller hunlige. Hver plante har dog blomster af begge køn på sig. Frugten er en nød med et frø.

Spydmælde - Atriplex prostrata  - Spear-leaved orache
Fakta
  • Voksesteder: Kyst og hav
  • Sommer-enårig
  • Højde: 15-70 cm
  • Rod: ?
  • Blade: Lancet- og spydformede
  • Blomstrer: August-september
  • Frugt: Nød
Vidste du det?
Spydmælden har et ret melet udseende, hvilket skyldes plantens meget karakteristiske, runde og saftige hår. Deraf kommer plantens navn 'mælde'.