Krybende baldrian

afJørgen Steen

Latinsk navn: Valeriana sambucifolia
Engelsk navn: Common valerian
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Kartebolleordenen
Familie: Baldrianfamilien

Krybende baldrian er almindelig og hyppig i Danmark. Urten vokser i sumpe, moser, moseskove, på enge, ved kildevæld og ved bredden af søer og åer.

Stængel og blade
Plantens blade er fjersnitdelte og sidder parvis modsatte (dvs. overfor hinanden). Småbladene er lancetformede eller elliptiske med hår på undersiden. Den nederste del af plantens stængel er desuden håret.

Blomster og frugter
Urtens blomsterstande er halvskærme, der består af kvaste med flere blomster i hver. De små blomster er lyserøde og rørformede. Hver blomst har desuden et blomsterbæger, der omdannes til den fnok, der sidder på nødderne.

Fakta
  • Voksesteder: Sø og vandløb
  • Flerårig
  • Højde: 30-150 cm
  • Rod: Udløbere
  • Blade: Fjersnitdelte
  • Småblade: Lancetformede/elliptiske
  • Blomstrer: Juni-juli
  • Frugt: Nød med fnok
Vidste du det?
Krybende baldrian er en opret urt med både over- og underjordiske udløbere fra stænglen.
Krybende baldrian - Valeriana sambucifolia - Common valerian