Latinsk navn: Galium verum
Engelsk navn: Yellow bedstraw
Gruppe: Urter
Klasse: Tokimbladet
Orden: Snokronede
Familie: Krapfamilien

Gul snerre er meget almindelig overalt i Danmark, hvor planten især findes på tør, sandet og mager jordbund. Urten vokser normalt i vejkanter og klitter samt på marker, skrænter, heder, overdrev og strandvolde.

Stængel og blade
Den gule snerres overjordiske stængler er runde og oprette med 4 rækker dunhår. Urtens nåleformede blade er mørkegrønne med ulden underside. Desuden sidder bladene 8-12 sammen i adskilte kranse om stænglerne. Planten danner ofte tætte bevoksninger.

Blomster og frugter
Urtens blomster er små og gule med 4 kronblade. Blomsterne er samlet i en top og dufter ret stærkt. Urten har spaltefrugter, der hver indeholder 2 glatte og sorte delfrugter.

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land, Kyst og hav
  • Flerårig
  • Højde: 10-40 cm
  • Rod: Jordstængel med udløbere
  • Blade: Nåle- eller linieformede
  • Blomstrer: Juli-august
  • Frugt: Spaltefrugt
Vidste du det?
Gul snerre kaldes også "Jomfru Marias sengehalm", idet man siger, at det var gul snerre, der blev brugt som sengehalm til Jesusbarnet. Tidligere var gul snerre dog viet til den nordiske gudinde Freja, der er gudinde for kærlighed og ægteskab. Gul snerre blev derfor lagt i fødende kvinders senge.
Gul snerre - Galium verum - Yellow bedstraw