Tyttebær

afJørgen Steen

Latinsk navn: Vaccinium vitis-idea
Engelsk navn: Cowberry
Gruppe: Buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Lyngordenen
Familie: Lyngfamilien

Tyttebær er dværgbusk, som har grønne blade om vinteren. Planten kan danne tætte bevoksninger, fordi den spredes med underjordiske udløbere. Tyttebær er mest almindelig i lyngheder og moser samt i nåletræsplantager. Findes mest almindeligt i Midt-, Vest- og Nordjylland.

Blade, blomster og frugter
De små blade er skinnende, mørkegrønne med en tydelig fure i midten og mørke prikker på undersiden. I maj –juni ser man de hvid-røde klokkeformede blomster. Sidst på sommeren er bærrene først hvide, senere modnes de og bliver røde. Frøene spredes i naturen af fugle.

Fakta
  • Voksesteder: Skoven, Det åbne land
  • 5-25 cm høj
  • Flerårig
  • Rod med udløbere
  • Blade: 8-20 mm lange
  • Blomstrer i maj-juni
  • Frugt: Røde bær
Vidste du det?
Tyttebær indeholder så meget syre, at de kan holde sig friske længe i deres egen saft. Bærrene bliver mest brugt til syltetøj og gele. Ofte som tilbehør til retter med stegt vildt.
Tyttebær - Vaccinium vitis-idea - Cowberry