Rosmarinlyng

afJørgen Steen

Latinsk navn: Andromeda polifolia
Engelsk navn: Bog Rosemary
Gruppe: Buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Lyngordenen
Familie: Lyngfamilien

Rosmarinlyng er en stedsegrøn, giftig, dværgbusk, der vokser hist og her i Midt- og Vestjylland og ellers forekommer sjældent. Planten trives på fugtig, næringsfattig tørvebund i højmoser og hedemoser. 

Blade og stængler 
Rosmarinlyng har krybende jordstængler og oprette grene. Bladene er lancet- til linjeformede og er 2-4 cm lange. Bladoversiden er mørkegrøn, mens undersiden er sølvgrå og har ombøjet bladrand. Bladene ligner rosmarinblade. 

Blomster og frugter
Blomsterne er langstilkede og 5-tallige. De sidder i nikkende klaser i slutningen af hver gren. Kronen er krukkeformet og blegrød, mens bægeret og blomsterstilken er lyserød. Frugten er en kapsel, der næsten er kuglerund. 

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land
  • Højde: op til 30 cm
  • Blade: linjeformede, lancetformede
  • Blomstrer: juni-juli
  • Frugt: kapsel
Vidste du det?
Rosmarinlyng lever i symbiose med en svamp. Svampen fører næringsstoffer til planten, hvilket medfører, at den kan gro på jord uden ret meget næring. 
Rosmarinlyng - Andromeda polifolia - Bog Rosemary