Kvalkved

afJørgen Steen

Latinsk navn: Viburnum opulus
Engelsk navn: Guelder Rose
Gruppe: Buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Kartebolleordenen
Familie: Desmerurtfamilien

Kvalkved ses hist og her i de østlige egne, men er ellers i øvrigt sjælden i Danmark. Planten er en løvfældende busk, der vokser på let fugtig, næringsrig bund i løvskove og hegn.

Blade, blomster og frugter
Kvalkved har modsatte, 3-5-lappede blade, der har groft tandet rand. Bladstilken bærer få grønne kirtler. De 5-tallige blomster sidder tæt sammen i skærmlignende, flade stande, der er 6-10 cm i diameter. Yderst kan man se en kreds af sterile, store randblomster med forstørret, hvid krone, der er ca. 2 cm i diameter. Randblomsterne omkranser mange, små, fertile blomster med gulhvid til grønlig, krukkeformet krone. Frugten er en bærlignende stenfrugt, der er giftig og rød. Frugterne modnes om efteråret og bliver tit siddende, selvom det er blevet vinter. Indeni frugten er 1 flad sten, Om efteråret bliver bladene gule og røde. 

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land
  • Højde: op til 4 m
  • Blade: fingret
  • Blomstrer: juni
  • Frugt: stenfrugt
  • Bark: grågul
Vidste du det?
Frugterne er meget sure og ædes kun af fugle, når der ikke er ret mange andre fødekilder tilbage. Fuglene gylper de store sten op igen, og derved spredes stenene. 
Kvalkved - Viburnum opulus - Guelder Rose